Ställningsbyggnad

Introduktion

Vill du som leder, monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställningar lära dig att arbeta tryggt och få behörighet upp till 9 meter? Efter genomförd utbildning får du behörighet att både bygga och bedöma ställningar enligt AFS 2013:4. Du får även kunskap om olika ställningstypers konstruktion. Utbildningen omfattar självstudier som du genomför innan utbildningen. Instruktioner skickas i kallelsen. Deltagare förväntas genomföra förstudie enligt föreskriften om ställning. Materialet skickas via e-post innan utbildningsstart. Ställningsbyggnad – Allmän utbildning finns även som distansutbildning.

Behörighetsutbildning

▪ Kräver ID-kontroll

▪ Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis

▪ Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats

▪ Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år

▪ Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum Utbildningens mål

• Behörighet att leda, ändra eller montera ställningsbyggnad

• Kunskap om olika ställningstypers konstruktion

• Kunskap om säkert utförande Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som leder, ändrar eller monterar ställningsbyggnad upp till 9 meter. Utbildningens innehåll

• Lagar och föreskrifter

• Planering

• Dimensionering, lastklasser, ställningstyper

• Material

• Utförande

• Tillsyn

• Personligt skydd

• Monteringsanvisning

• Kunskapsprov

 

    Intresseanmälan