Säkra lyft / Säkrare lyft

SÄKRA LYFT

Sedan den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för? Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

Vad säger lagstiftningen? Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” Dokumentation – utbildningsbevis Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.

Ur kursinnehållet

 • Lagar & regler
 • Lyfthantering
 • Uppbyggnad, tillsyn och kassationsbestämmelser
 • Belastningstabeller, lyftvinklar och lyftkoll
 • Ansvarsfördelning
 • Personlyft, samlyft och lyftledare
 • Radiosignalering och teckengivning

 

 

SÄKRARE LYFT

Säkrare Lyft Kurs i Säkrare lyft – ISO är en förnyad version av originalet säkra lyft. Precis som i första utgåvan syftar kursen till att deltagarna lär sig att hantera och koppla med lyftredskap på ett säkert sätt.

Nu med praktiska inslag för att uppfylla SS-ISO 23 853. En ökning av klämskador har ökat kravet på en mer omfattande utbildning. Kursen ger kunskaper om lagar, föreskrifter och standarder som ger säkrare lyftarbeten. Kursens mål Efter utbildning har deltagaren kunskap i planering och säkert utförande av lyftarbete i enlighet med SS-ISO 23 853 samt AFS 2006:6.

Genom att lära sig att hantera last och redskap på ett korrekt sätt kan olyckor förebyggas. Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs. Program Utbildningen omfattar bland annat:

 • Introduktion
 • Lagar och föreskrifter
 • Fortlöpande tillsyn
 • Val av lyftredskap
 • Riskbedömning
 • Lastkoppling och mottagning
 • Riskbedömning och ansvar
 • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
 • Kätting
 • Stållinor
 • Mjuka redskap
 • Teoretisk utbildning med förevisning av lyftredskap
 • Signalsystem och komradio
 • Praktiska lyftövningar

 

 

  Intresseanmälan