Besiktning av Brandsläckare

 

Måste man besikta brandsläckare?

Regelbundna besiktningar minskar risken för att en brandsläckare inte fungerar vid en nödsituation. För företag finns det krav på att besiktiga brandsläckare årligen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt brandskyddsarbete (AFS 2004:3). Detta kan vi hjälpa er med

 

    Intresseanmälan