Fordonsmonterad kran

För att arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att man har fyllt 18
år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även Ckörkort
om man ska framföra fordonet.

Här krävs yrkeskompetensbevis (YKB), som utfärdas av Transportstyrelsen.
För att få utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA krävs
motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt
nedan:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Fordonsmonterad kran

Med lastbilsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller
timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier. Timmerkranar
oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare
klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för
att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1-3 veckor, beroende på
förkunskaper och tidigare erfarenheter.

    Intresseanmälan