Brandfarliga arbeten

 Vad är Brandfarliga Arbeten?

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen är framtagen av Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och SVEBRA i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Varför välja Brandfarliga Arbeten? 

Vår utbildning är anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten ett nytt alternativ till Brandskyddsföreningens koncept ”Heta Arbeten”

Det är liknande utbildningar men olika utbildningsarrangörer, men syftet är det samma. 

Den som genomfört utbildningen Brandfarliga Arbeten med godkänt resultat och innehar ett giltigt certifikat har behörighet att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten? 

Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

Utbildningen följer utbildningsplanen som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten.

Utbildningen följer gällande säkerhetsregler.

Utbildningen är framtagen av experter i heta arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer.

Utbildningen är granskad av jurister och försäkringsexperter för att garantera att utbildningen uppfyller gällande krav.

Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete? 

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarligt arbete ska utföras.

Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt? 

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

Kan Brandfarliga Arbeten registreras i ID06-kompetensdatabas?

Ja. Alla deltagare som önskar kan registreras i kompetensdatabasen, det ingår i certifieringspriset. 

 

    Intresseanmälan