ADR 1.3

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods. Kravet på utbildning gäller dom som utfärdar transportdokument, klassificerar farligt gods, förpackar, lossar farligt gods och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap. 1.3).

Där erbjuder vi en internetbaserad utbildning som ni kan göra i er egen takt utan att störa produktionen

    Intresseanmälan